UUTISIA BOTULIINIHOIDOSTSA

20.05.2019

Valvira on antanut uudet, kauan odotetut ohjeet botuliinihoitojen antamisesta. Nyt botuliinihoitoja saa antaa vain lääkäri tai hoitaja, jolla on koulutus lääkärin valvonnassa. Tekstin lopussa on linkki, josta löytyy seuraava teksti: "Edellä mainittu tarkoittaa, että lääkärin tulee olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa paikalle toimintayksikköön, jotta hän voi tosiasiallisesti valvoa pistämistilannetta ja puuttua siihen tarvittaessa. Botuliinitoksiinin määräämisestä ja pistämisestä on tehtävä asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät." Eli botuliini on nyt asetettu samalle viivalle muiden reseptilääkeiden kanssa. 

Kaivopuiston Klinikalla pistohoidot on antanut plastiikkakirigian erikoislääkäri Heikki Penttilä ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Harri Selänne ja sama käytäntö jatkuu tulevaisudessakin. 

Ote Valviran verkkosivuita  osoitteesta:  https://www.valvira.fi/-/valvira-ohjeistaa-botuliinihoitojen-antamisesta


15.5.2019 13:01 / Uutinen

Valvira katsoo, että botuliinitoksiinihoitojen antaminen on vaativaa lääketieteellistä osaamista edellyttävä toimenpide, joka on terveydenhuollon toimintaa myös silloin, kun hoitoja annetaan esteettisessä tarkoituksessa. Botuliinitoksiini on lääkeaine, jota voidaan antaa potilaalle vain Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin antaman lääkemääräyksen perusteella.

Lääkevalmisteyhteenvetojen mukaan botuliinitoksiinihoitoja saavat antaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet lääkärit, joilla on kokemusta hoitojen antamisesta ja vaadittavien laitteiden käytöstä. Valviran näkemys on, että lääkemääräyksen potilaalle antanut lääkäri voi siirtää botuliinitoksiinin pistämisen myös sellaiselle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle, joka on suorittanut botuliinitoksiinin pistämistä varten annetun koulutuksen. Laillistetun lääkärin on myös varmistuttava botuliinitoksiinihoitoja antavien sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden osaamisesta ja myönnettävä kirjallinen lupa näiden pistosten antamiseen.

Vastuu botuliinitoksiinihoidoista on lääkärillä myös niissä tilanteissa, joissa hän on siirtänyt pistämisen sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle. Jos pistoksen antaja ei ole lääkäri, tulee se antaa lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

Valvira on laatinut botuliinitoksiinihoitojen antamisen edellytyksiä koskevan muistion, jonka tarkoituksena on ohjata botuliinihoitojen antajia ja informoida botuliinitoksiinihoitojen antamiseen liittyvistä perusperiaatteista.

Lue lisää:

Botuliinihoidot (valvira.fi)