Uutiset

Valvira on antanut uudet, kauan odotetut ohjeet botuliinihoitojen antamisesta. Nyt botuliinihoitoja saa antaa vain lääkäri tai hoitaja, jolla on koulutus lääkärin valvonnassa. Tekstin lopussa on linkki, josta löytyy seuraava teksti: "Edellä mainittu tarkoittaa, että lääkärin tulee olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa paikalle...